Gargaar Dhanka Helida Daawooyinka

Haddii adiga ama qof adiga aad taqaanid u baahan yahay gaar dhanka helista daawo, ilooyinka hoos ku qoran ayaa kaa caawin kara. Liiska waxaa laga soo ururiyay mashruuc si loo qiimeeyo nidaamka farmashiyaha ee aagga Nashville.
Riix halkan hoose ee xiriirka si aad wax badan uga oggaato.