My HealthCare Home को बारेमा

My HealthCare Home नै किन?

My HealthCare Home वेबसाइटको उद्देश्य भनेको नाशभिले र मिडल टेनेसीको वरपर नियमित रूपमा पहुँच योग्य, बहनीय, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरूसँग तपाईंलाई जोड्न मद्दत गर्नु हो। यो तपाईंलाई पहुँचयोग्य, बहनीय, उच्च गुणस्तरको स्याहार प्रदान गर्ने पारिवारिक चिकित्सक फेला पार्ने ठाउँ हो।ठाउँ हो।

My HealthCare Home भनेको तपाईं स्वास्थ्य स्याहार, स्याहार प्रदायकहरू – चिकित्सकहरू, परिचारिकाहरू, प्राविधिज्ञ – ले आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्ने र बिरामीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य सुधार्न मद्दत गर्ने मेडिकल गृहको नियमित स्रोतमा तपाईंलाई जडान गर्ने बारेमा हो। My HealthCare Home क्लिनिकहरूले आकस्मिक कक्षहरू वा मिनेट क्लिनिकहरूको वैकल्पिक स्याहारलाई निरन्तरता प्रदान गर्छन्।

My HealthCare Home ले तपाईंका स्वास्थ्य स्याहार आवश्यकताहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्ने स्याहार कर्मचारीको साथमा नाशभिले र वरपरको क्षेत्रमा पचासभन्दा धेरै लाभ-निरपेक्ष, समुदायमा आधारित क्लिनिकहरू समावेश गर्छ।

My HealthCare Home क्लिनिकहरू कसरी पहुँच योग्य हुन्छन्?

नाशभिले र वरिपरिको क्षेत्रहरूमा पचासभन्दा धेरै क्लिनिकहरू सहित, My HealthCare Home क्लिनिकहरू तपाईंको नजिकमा छन् जहाँ हाम्रो बिरामीहरूले काम गर्छन् र जीवनयापन गर्छन्। यसका साथै, My HealthCare Home क्लिनिकहरूले दन्तदेखि व्यवहारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरूमा सामान्य प्राथमिक स्याहारदेखि दीर्घकालीन रोग व्यवस्थापनसम्म  बिरामीहरूलाई आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउँछन्। धेरैजसो My HealthCare Home क्लिनिकहरू साँझमा वा शनिबारको दिन पनि खुल्छन्। यो वेबसाइटले पहुँचयोग्य क्लिनिकहरू फेला पार्न र तपाईंका आवश्यकताहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्छ। यो वेबसाइट धेरै भाषाहरूमा पहुँचयोग्य छ र हाम्रा धेरै क्लिनिकहरूले अंग्रेजी बाहेक अन्य भाषाहरू बोल्ने बिरामीहरूको लागि अनुवाद सेवाहरू प्रदान गर्छन्।

My HealthCare Home क्लिनिकहरू कसरी बहनीय हुन्छन्?

My HealthCare Home का क्लिनिकहरू अबीमाकृत र/वा सीमित आय भएका बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्नलाई समर्पित छन्। क्लिनिकको शुल्कहरू परिवारको आकार र आयमा भर पर्छन्। धेरै जसो क्लिनिकहरूले TennCare, व्यक्तिगत वा रोजगारदाता आधारित स्वास्थ्य बीमालाई स्वीकार गर्छन् तर बीमाको आवश्यकता पर्दैन। सामुदायिक सहायताले बिरामीहरूको लागि लागतहरू न्यून राख्न मद्दत गर्छ।

My HealthCare Home को क्लिनिकहरू कसरी उच्च गुणस्तरको स्याहार हुन्छन्?

हरेक My HealthCare Home को क्लिनिकको प्राथमिक उद्देश्य सबै बिरामीहरूलाई उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य स्याहार प्रदान गर्नु हो। गैर-नाफामूलक संस्थाहरूको रूपमा हाम्रो बिरामीहरू र समुदायलाई सेवा प्रदान गर्नु भनेको हाम्रो प्राथमिक लक्ष्य हो। सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम बाट, My HealthCare Home को क्लिनिकहरूले हाम्रो बिरामीहरूलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नलाई सँगसँगै काम गर्ने तथा सिक्ने गर्छन्। हालै, हामीले गुणस्तर सुधारको प्रयासहरूबाट बिरामीको स्याहारलाई सुधार्न मुख्य संघीय-वित्त व्यवस्था गरिएको परियोजना (Transforming Clinical Practice Initiative) मा सहकार्य गर्दैछौं।

मसँग स्वास्थ्य बीमा हुनुपर्छ?

पर्दैन, स्याहार प्राप्त गर्न वा स्वास्थ्य स्याहार गृह कायम राख्न स्वास्थ्य बीमा आवश्यक छैन। बिरामीको शुल्कहरू परिवारको आकार र आयमा भर पर्छन्। धेरै जसो My HealthCare Home को क्लिनिकहरूले स्वास्थ्य बीमालाई स्वीकार गर्छन्, तर यसको आवश्यकता छैन।

My HealthCare Home वेबसाइटको रचना कसले गर्‍यो?

My HealthCare Home मिडल टेनेसीको सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम को परियोजना हो। सन् 2000 देखि, सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम ले न्यून आय, नाशभिले, डेभिडसन काउण्टी र वरिपरिका क्षेत्रहरूका अबीमाकृत निवासीहरूको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य स्याहार सुधारको काम गरेको छ। कंसोर्टियम ले क्लिनिक, प्रदायक, शिक्षक र उपभोक्ता तथा सामुदायिक अगुवाहरूलाई सबैको स्याहारमा सहयोग गर्न ज्ञान तथा सीपहरूलाई एकीकृत गर्न एकसाथ ल्याउँछ। सूचीबद्ध लगभग क्लिनिकहरू सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम का सदस्यहरू हुन्।

My HealthCare Home लाई अनुदान कसरी प्राप्त हुन्छ?

हाम्रो अनुसन्धानले हाम्रो क्लिनिकहरूको बारेमा धेरैजसो व्यक्ति तथा परिवारहरूलाई थाहा नभएको देखाएको हुनाले हामीले My HealthCare Home लाई अगाडि ल्याएका हौं। Transforming Clinical Practices Initiative को भागको रूपमा Vanderbilt University Medical Center मा गरिएको अनुदानको हिस्सा अनुसार Medicare र Medicaid सेवाहरूका लागि संघीय केन्द्रहरूबाट प्राप्त अनुदानबाट वेबसाइटको विकास गरिएको थियो। वेबसाइटको लागि अतिरिक्त सहायता Meharry-Vanderbilt Alliance बाट प्राप्त हुन्छ।

मेरो क्लिनिक कसरी My HealthCare Home को हिस्सा बन्न सक्छ?

तपाईं मिडल टेनेसी वा नाशभिलेमा गैर-नाफामूलक स्वास्थ्य क्लिनिकको प्रदायक हुनुहुन्छ र यस सूचीमा आफ्नो क्लिनिक देख्नुहुन्न भने, कृपया गृह पृष्ठमा भएको सम्पर्क फाराम प्रयोग गर्नुहोस्। सेफ्टी नेट  कंसोर्टियम को प्रतिनिधिले My HealthCare Home को हिस्सा बन्ने सम्बन्धमा तपाईंलाई सम्पर्क गर्नेछ।